Over

Met Stichting Kalpanarts maakt choreografe Kalpana Raghuraman werk van hoogwaardige artistieke kwaliteit, met maatschappelijke waarde en voor een divers publiek.
 
Sinds het begin van haar carrière heeft Kalpana de ambitie gehad om in Nederland een plek voor de Indiase dans te veroveren in het mainstream dansveld. Haar expliciete keuze om de traditionele Indiase dans Bharatanatyam te combineren met uitgangspunten uit de moderne en hedendaagse dans, maakt haar niet alleen uniek in Nederland maar ook ver daarbuiten. Kalpana is een pionier, die zowel de Indiaas-Hindoestaanse gemeenschap als de moderne dansliefhebber aan haar bindt. Zij is de eerste en enige choreograaf in Nederland die met haar Indiase dansstijl op reguliere podia te zien is en zet al haar kennis en vaardigheden in om de Indiase dans in Nederland te professionaliseren.
 
Kalpana maakt voorstellingen waarin de danstaal Bharatanatyam wordt gecombineerd met hedendaagse dans. Met kennis van de danscodes en de clichés die in beide danstalen gehanteerd worden, vormt zij deze op organische wijze tot een nieuwe eigen stijl. Ze ontdoet de bewegingen van het verhalende aspect, en zet de dans in om iets te zeggen over de huidige tijd waarin we leven. Door de intimiteit en de identificatie doorbreekt ze het exotisme dat vaak ontstaat bij niet-westerse dans voor westers publiek. Kalpana is een pionier, die zowel de Indiaas-Hindoestaanse gemeenschap als de moderne dansliefhebber aan haar bindt. Haar werk kan niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland op veel waardering rekenen.
 
Kalpana breekt bovendien een lans voor andersoortige lichamen en dansvormen op het podium.
Door hedendaagse thema’s aan te snijden laat Kalpana zowel het Indiaas-Hindoestaans als Nederlandse publiek ervaren dat haar dans over hen gaat. Zo heeft zij zich ontpopt als rolmodel en inspirator.
 
“Naar het oordeel van de Commissie is de artistieke en maatschappelijke betekenis van St. Kalpana groot. Zij onderschrijft de zienswijze van St.Kalpana dat de choreografe met haar werk bijdraagt aan kwaliteit en pluriformiteit, en verschillende kunstvormen, dansvormen en publieksgroepen met elkaar weet te verbinden. Uit de beschrijving van St.Kalpana’s ambitieuze missie, doelstellingen en toekomstige activiteiten blijkt duidelijk dat de choreografe zich bewust is van haar ambassadeursrol.”
 
 
Doelstellingen St. Kalpana
  • het creëren van artistiek werk waarbij de traditionele Indiase dansvorm wordt getransformeerd tot een relevante en urgente dansvorm die aansluit bij onze huidige tijd;
  • het bevorderen van de rijkdom en diversiteit van de Nederlandse dans;
  • het ontwikkelen, professionaliseren en bevorderen van de Indiase dans in een hedendaagse context door het opleiden van Indiase dansers in Nederland;
  • het bevorderen van sociale cohesie door specifieke gemeenschappen en bevolkingsgroepen te verbinden en speciale (educatie)trajecten te ontwikkelen waarbij de artistieke kwaliteit gewaarborgd blijft door de betrokkenheid van professionele dansers;
  • het verbreden en vergroten van het bereik van haar werk door samenwerkingsverbanden aan te gaan met culturele organisaties en individuen op nationaal en internationaal niveau, binnen- en buiten de kunstwereld.


ANBI

Stichting Kalpanarts heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Stichting Kalpanarts
KvK-nummer:
64615197
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Kalpana Arts Reimagined
Statutaire zetel: Den Haag
:
IBAN: 
NL34 TRIO 0338 4200 10 (TRIODOS)
BTW-nummer 855744662B01
Contactpersoon: Gysele ter Berg (zakelijke leiding) 0641502079, gysele@kalpanarts.com
Bezoekadres: Populierstraat 46, 2565 ML, Den Haag
Postadres: Hooivletstraat 50
Website: www.kalpanarts.com
E-mailadres: gysele@kalpanarts.com

Bestuur stichting Kalpanarts
Het bestuur hanteert een bestuursmodel en voldoet aan de Code Cultural Governance
Andrew van Esch, Directeur The Hague International Network, voorzitter                                  
Roy de Hair, Projectleider Diversiteit Greenpeace, secretaris                                          
Marjet van Os, Projectleider Fonds1818, penningmeester

De bestuurders zijn onbezoldigd.
De directie (artistiek en zakelijk leider) zijn worden als freelancer betaald en zijn niet in dienst van de stichting.

Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Beleidsplan 2017-2020

‘In the Commission’s view, the artistic and social significance of St. Kalpana are vaste. It supports the idea of St.Kalpana that the choreographer Kalpana Raghuraman contributes on quality and diversity for her artistic work and she also knows how to connect different art forms and audiences together. From the description of St.Kalpana’s ambitious missionplan and future activities, it is clear that the choreographer is aware of her role as an ambassador.’

The board of the artistic and cultural policymakers of the city of the hague.