Het bestuur

Voorzitter
Andrew van Esch
Directeur The Hague International Network
bestuurlijke expertise, sponsoring, marketing                                                               
 
Secretaris
Roy de Hair
Projectleider Diversiteit Greenpeace            
culturele diversiteit en interculturele communicatie
 
Penningmeester
Marjet van Os
Projectmanager Fonds 1818
management, beleidsvoering, netwerken