Het bestuur

Voorzitter
Andrew van Esch
Directeur The Hague International Network
bestuurlijke expertise, sponsoring, marketing                                                               
 
Secretaris
Roy de Hair
beleidsadviseur Kunst en Cultuur Haarlemmermeer            
culturele diversiteit en interculturele communicatie
 
Penningmeester
Marjet van Os
Projectmanager Fonds 1818
management, beleidsvoering, fondsenwerving, culturele creatie

'Superhuman: Streetdancemoves gaan samen met sierlijk gedraaide polsen en roffelende voeten uit de Bharatanatyam. Het resultaat is een dynamische dansvorm die theatrale zeggingskracht heeft. Wanneer een danseres als een schitterende tijgergodin met ontblote tanden dreigend richting de lantaarn kruipt, kan er maar één conclusie volgen: er schuilt schoonheid in het donker.’ Trouw *** Sander Hiskemuller