• Kalpana Raghuraman

  artistiek leider & choreograaf

  Kalpana heeft een onafhankelijke, onderzoekende en nieuwsgierige geest. Ze is een wereldburger die bruggen bouwt, verbindt en kansen aangrijpt en creëert om kunst in te zetten om maatschappelijke thema’s aan te snijden. Ingesleten vanzelfsprekendheden worden opgeschud en gestolde tradities doorbroken. In dans heeft Kalpana haar manier gevonden om inhoudelijk bij te dragen aan het discours over de wereld waarin we leven, en om veranderingen te bewerkstelligen. De traditionele vorm van Bharatanatyam, die vaak in een vacuüm bestaat, is ontoereikend om haar artistieke en maatschappelijke ambities vorm te geven en genereert daarmee perspectiefverschuivingen.
  Kalpana Raghuraman werd door haar moeder getraind in de Indiase klassieke dansvorm Bharatanatyam en heeft van jongs af aan het doel gehad de Indiase dans zichtbaar te maken op professionele podia in Nederland. Productiehuis Korzo omarmde haar talent en van 2010 t/m 2015 was ze aan het productiehuis verbonden. Toen was Kalpana onderdeel van het Toptalententraject van het Fonds Podiumkunsten en werd daarnaast ondersteund door de Gemeente Den Haag. Tevens was zij mede-initiator en publiekstrekker van het India Dans Festival. In 2015 heeft Kalpana afscheid genomen van Korzo om haar vleugels uit te slaan om haar werk meer impact en relevantie te geven.
  Met Stichting Kalpanarts maakt ze werk met maatschappelijke waarde en voor een divers publiek. Kalpana is overigens de enige maker in Nederland die de reguliere podia bestormt met Indiase dans.
 • Gysèle ter Berg

  zakelijk leider

  Gysèle is een ervaren zakelijk leider, cultural manager, fondsenwerver en productieleider in het culturele veld en de entertainmentsector, gespecialiseerd in het verkopen van (dans)voorstellingen. Als cultureel ondernemer in hart en nieren leidt zij diverse projecten in goede banen, zowel zakelijk als organisatorisch. Daarnaast begeleidt en coacht Gysèle (jonge) makers die na een vruchtbare tijd binnen een productiehuis hun vleugels willen uitslaan tot zelfstandig choreograaf.
  Gysèle onderscheidt zich in het veld doordat zij iemand is die vanaf het begin van het creatieproces het eigenaarschap voor het artistieke product deelt met de maker. Iemand die strategieën en plannen kan formuleren en die bemiddelt tussen de maker, het publiek en partners om het werk de plaats in de markt te geven die het verdient. Zij is een ‘creative entrepreneur’ die volledig ingebed is in het creatieve proces met kennis van theater, dans en het culturele veld en gaat de dialoog aan met de maker/kunstenaar waarmee ze samenwerkt. Zij fungeert als spil aan de zijde van de artistiek leider, voert het financiële beheer en ontwikkelt beleid zonder de identiteit van een organisatie uit het oog te verliezen.
  Gysèle studeerde Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht (specialisaties Theaterwetenschap en Kunstbeleid & Management), volgde de vooropleiding van de toneelacademie te Maastricht, en de acteursopleiding ‘Theaterhuis De Trap’ te Amsterdam. Inmiddels heeft zij ruim 10 jaar deskundige ervaring en gaat elke uitdaging vol enthousiasme aan. 
   
  Naast Kalpana Raghuraman werkt zij momenteel als zakelijk leider met en voor choreograaf choreograaf Alida Dors | BackBone, choreograaf Nanine Linning, regisseur Silvia Andringa | De Jonge Republiek, choreograaf Liat Waysbort | Bitter Sweet Dance, voor festival de Nederlandse Dansdagen en als manager voor het spectaculaire internationale performanceconcept Happy Hour Chandelier. Eerder werkte zij voor componist Louis Andriessen, scenograaf Theun Mosk, choreograaf André Gingras | Dance Works Rotterdam, choreograaf Gaia Gonnelli | Dadodans, choreograaf Dorottya Kiss | de KISS moves, choreograaf Joost Vrouenraets | Gotra, ZIP Zaken in Podiumkunsten en vele anderen. Daarnaast is zij adviseur voor Fonds Podiumkunsten. Als adviseur brengt zij in directe afstemming met de overige commissieleden, secretarissen en programmamedewerkers van het Fonds advies uit aan de Raad van Bestuur over de verdeling en toekenning van subsidies.
 • Susanne Tuny

  productieleider

  Susanne Tuny, eigenaar van SQ Productions, werkt sinds 2012 als productieleider en management ondersteuning binnen het professioneel danswerkveld. Na enkele jaren haar fulltime Sales & Marketing functie te hebben gecombineerd met voornamelijk het geven van streetdance/hip hop lessen en het leiden van wedstrijd crews, besloot Susanne om zich meer te richten op het organiseren van dansevenementen. Haar organisatietalent binnen het commercieel en amateurdans circuit bracht haar uiteindelijk naar theaterdans, waarbij ze zich als een vis in het water voelt. 
  Zij heeft ervaring opgedaan bij onder andere fusion dansgezelschap de KISS moves, danscollectief Dutch Soul Supply, Shay Latukolan, Cagdas Gülüm, Julia Mitomi, BackBone | Alida Dors, Dadodans | Gaia Goinnelli en Bitter Sweet Dance | Liat Waysbort.
  De kwaliteiten van Susanne liggen in organisatie, coördinatie, planning en het hebben van een helikopterview zonder verlies van details. Susanne is hierbij open, transparant, heeft een flexibele houding en streeft naar balans en harmonie. Het werken binnen een team waarin je tevens over visie en strategie mag meedenken, is een uitdaging die Susanne graag aanneemt binnen haar werk.
 • Rinske Verdult

  pr & marketing

  Rinske is theater and cultural scientist (University of Amsterdam) and specialized in Art Policy and Management (Utrecht University). After graduating from the LAgroup consultancy firm, she studied in 2009 focusing on cultural policy in the Amsterdam districts.
   
  Rinske was employed at marketing and communications departments of various cultural institutions such as Dragon Productions, Ellen Schippers Design, Danstheater AYA, Feikes Huis and Ostade A'dam. In January 2013, she founded RVCC | Rinske Verdult communication in culture on. A communications agency that operates across the cultural sector, focusing on performing arts. Clients include Dadodans | Gaia Gonnelli, The Community, Amsterdam Marimba Weekend, Piep Foam, BOT & Production House East Netherlands, Diamond Factory, LostProject and De Balie. RVCC has its office at De Ceuvel in Amsterdam-Noord.