Dance on mute

‘If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration’
— Nikola Tesla

image about Dance on mute

Dance On Mute

Kalpanarts heeft zich ten doel gesteld om haar voorstellingen structureel meer en beter toegankelijk te maken voor geïnteresseerden binnen de groep doven en slechthorenden. Techniek wordt ingezet om muziek ook via andere zintuigen dan het gehoor te kunnen ervaren. Daar waar we zien dat de muziektolken en theatertolken in populariteit toenemen zien we dat de grote groep doven en slechthorenden niet tot nauwelijks wordt bediend in het dansveld.

 

In Two Minds

Het gebruiken van fysieke trillingen in combinatie met energiek voetenwerk vanuit de Indiase Klassieke dans, zijn kenmerkend voor de dansers van Kalpanarts. In de voorstelling In Two Minds is het een leidend element in de choreografie, muziekcompositie en techniek. Klanken en geluidsfrequenties zullen visueel en voelbaar worden gemaakt voor alle toeschouwers door gebruik van sub-woofers. Het gezelschap heeft daarnaast 5 feelbelts beschikbaar voor doven en slechthorenden. Deze belts zetten klanken om in trillingen waardoor het geluid voelbaar wordt gemaakt.

 

Feelbelt

Na de voorstelling is er een kort nagesprek met de choreograaf. Hierbij is een gebarentolk aanwezig. Bent je doof of slechthorend meld je dan aan via danceonmute@kalpanarts.com zodat er een feelbelt gereserveerd kan worden. Per voorstelling hebben wij vijf van deze belts beschikbaar.

 

Trailer In Two Minds | Dance On Mute 

Gefilmd en gemonteerd door Bowie Verschuuren, verteller Theo Stoop.