Dance on mute

‘If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration’
— Nikola Tesla

image about Dance on mute

Dance On Mute

Kalpanarts heeft zich ten doel gesteld om haar voorstellingen structureel meer en beter toegankelijk te maken voor geïnteresseerden binnen de groep doven en slechthorenden. Techniek wordt ingezet om muziek ook via andere zintuigen dan het gehoor te kunnen ervaren. Daar waar we zien dat de muziektolken en theatertolken in populariteit toenemen zien we dat de grote groep doven en slechthorenden niet tot nauwelijks wordt bediend in het dansveld.

De voorstelling True Life is onderdeel van het initiatief van Kalpanarts om haar voorstellingen structureel meer enbeter toegankelijk te maken voor geïnteresseerden binnen de groep doven en slechthorenden.In een vijftal theaters zal techniek wordt ingezet om muziek ook via andere zintuigen dan het gehoor te kunnen ervaren:

Theater en filmhuis Dakota - Den Haag, CC Amstel - Amsterdam, Theater Rotterdam, De Oosterpoort - Groningen en Stadsschouwburg Utrecht.

Het gebruiken van fysieke trillingen in combinatie met energiek voetenwerk vanuit de Indiase Klassieke dans, zijnkenmerkend voor de dansers van Kalpanarts. Klanken en geluidsfrequenties zullen voelbaar worden gemaakt voor alle toeschouwers door gebruik van sub-woofers.

Het gezelschap heeft daarnaast riemen (Woojers) die geluidsfrequenties omzetten in voelbare trilling.Na de voorstelling is er een kort nagesprek met de choreograaf. Hierbij is een gebarentolk aanwezig.

Ben je doof of slechthorend meld je dan aan via danceonmute@kalpanarts.com zodat er een Woojer gereserveerd kan worden.