Dance on mute

‘If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration’
— Nikola Tesla

image about Dance on mute

Dansgezelschap Kalpanarts heeft zich ten doel gesteld om haar voorstellingen structureel meer en beter toegankelijk te maken voor geïnteresseerden binnen de groep doven en slechthorenden. Techniek wordt ingezet om muziek ook via andere zintuigen dan het gehoor te kunnen ervaren. Daar waar we zien dat de muziektolken en theatertolken in populariteit toenemen zien we dat de grote groep doven en slechthorenden niet tot nauwelijks wordt bediend in het dansveld.

De voorstelling In Two Minds is de pilot van dit meerjaren-project. Deze voorstelling speelt vanaf de zomer 2021 door het hele land. Het inzetten van fysieke trillingen in combinatie met energiek voetenwerk vanuit de Indiase Klassieke dans, zijn kenmerkend voor het bewegingsidioom van dansgezelschap Kalpanarts.  In de voorstelling zal het een leidend element zijn in de ontwikkeling van de choreografie en muziekcompositie en techniek. Klanken en geluidsfrequenties zullen visueel en voelbaar worden gemaakt voor alle toeschouwers. Een gebarentolk zal tijdens de nagesprekken in de theaters aanwezig zijn.

inspiratie en adviesraad; iets voor jou?
We zoeken nog een aantal mensen dat het leuk vindt met ons mee te denken hoe Dance on Mute vorm te geven. In 2021 zullen we een aantal keer bij elkaar komen in het theater of dansstudio om te sparren en om de techniek te testen. We kunnen van elkaar leren.

online marketeer
We zoeken een online marketeer die van dans houdt en goed de (online-) weg kent binnen de doven- en slechthorende gemeenschap.

Heb je tijd om een aantal dagen (tegen betaling) mee te bouwen aan dit project zodat we iedereen bereiken die in is voor Dance on Mute, schrijf dan een kort berichtje naar danceonmute@kalpanarts.com 

Link naar de trailer van de huidige voorstelling Hitting True North Youtube